Categories:

Voldoende gezond voedsel voor alle mensen op deze aardbol wordt een steeds actueler thema. De wereldbevolking groeit en de agrarische sector krimpt. De ruimte voor de land- en tuinbouw wordt op een dichtbevolkte planeet steeds minder, dus er zal intensiever en op andere manieren voedsel geproduceerd moeten worden. Daarnaast is de roep vanuit de samenleving om gezond voedsel dat dichtbij wordt geproduceerd steeds harder. Zie daar: een spanningsveld dat voldoende stof oplevert voor een congres.

http://www.de-maatschappij.nl